Buxarlandırıcı nüvə

Buxarlanma mayenin qaz halına çevrilməsinin fiziki prosesidir.Ümumiyyətlə, buxarlandırıcı maye bir maddəni qaz halına çevirən bir obyektdir.Sənayedə çoxlu sayda buxarlandırıcılar mövcuddur ki, onlardan biri də soyuducu sistemlərdə istifadə olunan buxarlandırıcılardır.Buxarlandırıcı soyuducunun dörd əsas hissəsinin çox vacib hissəsidir.Aşağı temperaturda qatılaşdırılmış maye buxarlandırıcıdan keçir, xarici hava ilə istilik mübadiləsi aparır, buxarlanır və istiliyi özünə çəkir və soyuducu effektinə nail olur.Buxarlandırıcı əsasən iki hissədən ibarətdir, istilik kamerası və buxarlanma kamerası.Isıtma kamerası mayenin qaynamasını və buxarlanmasını təşviq etmək üçün mayenin buxarlanması üçün tələb olunan istiliyi təmin edir;buxarlanma kamerası qaz və maye fazalarını tamamilə ayırır.