Avtomobil Kondisionerinin Avtomatik Kondisioner Baxımı və Ümumi Nasazlıqların Xülasəsi və Hadisə Təhlili 18

Təzyiq mühakiməsinin uğursuzluğu

Yüksək təzyiq göstəricisi normal təzyiq göstərirsə və aşağı təzyiq göstəricisi yüksək təzyiq göstərirsə, bu o deməkdir ki,avtomatik ac buxarlandırıcıtəzyiq tənzimləyicisi, isti qaz bypass klapan və suqəbuledici tənzimləyici klapan nasazdır və ya tənzimlənir;

Boşaltma havasının temperaturu yüksəkdirsə və manometr normal və ya yüksək olduğunu göstərirsə və aşağı təzyiq bir qədər artırsa,genişləndirici klapanfiltr bloklanıb;

Yüksək təzyiq göstəricisi normal təzyiqdən yuxarı, aşağı təzyiq göstəricisi normal təzyiqdən aşağı olduğunu göstərirsə və qəbuledici quruducu və xətlər donubsa, qəbuledici quruducunun ekranı tıxanıb.

Yüksək təzyiq göstəricisi normal təzyiqdən yuxarı olduğunu göstərirsə, sistemdə artıq nəmlik ola bilər.Baxış pəncərəsində hava kabarcıkları aşkar edilərsə, hava sistemdədir.

Genişləndirici klapanın tənzimlənməsi

Açılışı zamanıgenişləndirici klapanböyük və ya kiçik, onu tənzimləmək olar.Böyük açılış o deməkdir ki, aşağı təzyiq bir az yüksəkdir və yüksək təzyiq aşağıdır, lakin açıq deyil və soyutma effekti yaxşı deyil.Açılış kiçikdirsə, yüksək təzyiq yüksək, aşağı təzyiq isə aşağıdır [neftdə ən bariz artım].Boru kəmərinin səthi də asanlıqla dondurulur.... Genişləndirici klapanın yan tərəfində bir dəlik var, onu alətlə tənzimləmək olar.İçəriyə [sıxın] onu azaltmaqdır və əksinə.

auto expansion valve

 


Göndərmə vaxtı: 07 fevral 2022-ci il